Qi Zhao Screencaps Gallery

Raise the Red Lantern (1991)

Qi Zhao