Shuyuan Jin Screencaps Gallery

Raise the Red Lantern (1991)

Shuyuan Jin