#66bb33 - Green (RYB)

RGB value: (102, 187, 51)h: 98 s: 0.6 v: 0.5

Avatar Movie 2009