The Flowers of War (2011)

Movie directed by Yimou Zhang. Cinematography by Zhao Xiaoding. Gallery includes movie stills featuring Christian Bale as John Miller, Ni Ni as Yu Mo, Tong Dawei as Major Li, Zhang Xin Yi, Shigeo Kobayashi, Atsuro Watabe, Shawn Dou, Paul Schneider, Cao Kefan, Huang Tianyuan, Han Xiting, Zhang Doudou and Huang Haibao as Peng.

The-Flowers-of-War-068 1920 x 1080
546

Color Palette