#22ffdd - Bright Aqua

RGB value: (34, 255, 221)h: 171 s: 1 v: 0.6

Memories of Matsuko
Domino
The Matrix