#eeff55 - Lemon

RGB value: (238, 255, 85)h: 66 s: 1 v: 0.7

Avatar Movie 2009